Baby Gymnastika

Rezervovať

  • pre deti (9 - 15 mesiacov)

 

Čo na nej deti zažijú?

BabyGymnastika predstavuje skupinové cvičenie pre detičky, ktoré už vedia chodiť, od 9mes. do 15 mesiacov. Hravou a zábavnou formou podporujeme ich správny psychomotorický vývin za sprievodu hudby a pesničiek, s využitím veľkého množstva zaujímavých pomôcok.
Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov a dbáme na aktívnu spoluprácu rodič – dieťa, čím dochádza k utužovaniu ich vzájomného vzťahu.
Rešpektujeme individuálne potreby detí, dbáme na ich aktuálnu úroveň pohybových zručností či rozumových schopností.
Taktiež podporujeme schopnosť detí presadiť sa v kolektíve a ich samostatné konanie v ňom. Cvičíme na boso, čo vedie k zdravému vývinu chodidla a správnemu držaniu tela.

PRE KOHO JE VHODNÁ?
Skupina je určená pre najmenších, ktorí už dokážu chodiť.
ČO SA NAUČÍTE?
Získate inšpirácie pre spoločné aktivity v domácom prostredí.
Deti prechádzajú 1. vzpriamením (tzv. pasenie koníčkov), v tejto polohe cvičíme a motivujeme ich ku hre pre lepšie získanie rovnováhy. Počas lekcie aktívne využívame balančné pomôcky (fitlopty….), pomocou ktorých zlepšujeme rovnováhu. Do lekcií zaraďujeme tiež rytmické cvičenia, ktoré výrazne pomáhajú celkovému zdravému vývinu dieťatka nie len po psychickej, ale aj intelektuálnej či pohybovej stránke.

Lekcia trvá 45 minút.

ČO POTREBUJETE?

- Látkovú plienku a deku
- Pohodlné oblečenie pre dieťatko (body, tepláky, ponožky) i rodiča
- dobrú náladu

Mohlo by sa ti páčiť