Skupinovka Fit Kids

Rezervovať
  • pre deti (5 - 10 rokov)
  • pre začiatočníkov aj pokročilých

Čo na nej deti zažijú?

  • detský tréning sa zameria na ich všeobecnú pohybovú a športovú prípravu
  • budú rozvíjať svoju koordináciu, mobilitu, silu, šikovnosť a rýchlosť
  • hravou a nenásilnou formou sa naučia správne dýchať, zvládať prekážky, spolupracovať a používať rôzne športové pomôcky
  • súčasťou tréningu sú aj cviky, ktoré deti naučia správne držať telo a postoj
  • pridať sa môžu aj deti, ktoré sa už nejakému športu venujú a rady by svoj čas naplnili aj doplnkovými kompenzačnými cvičeniami
  • na tréningu sa deti budú rozdeľovať do skupín na základe veku, výkonnosti a schopností tak, aby cvičili s radosťou a zároveň sa mohli rozvíjať

Kto ju v Rebelii trénuje?

Mohlo by sa ti páčiť