Maťa

Maťa I Trénerka
Kvalifikácia:
  • Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, aprobácia: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
  • Diagnostika telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti žiakov
  • Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity
  • Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ, Národné športové centrum
  • Učiteľstvo telesnej výchovy od r. 2001, športové krúžky: loptové hry, pohybové hry, športové hry, minihádzaná - predprípravka

„Ak sa ti nepáči, kde si, pohni sa. Nie si strom.”

Pohyb je súčasťou Martininho života už od detstva. Telesná aktivita ju odjakživa dobíja nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Verí, že každý má právo zvoliť si svoj životný štýl sám a ona si vybrala ten zdravý, plný pohybu, aktívneho oddychu a pozitívneho myslenia.

V rámci tréningu dokáže Martina konkurovať oveľa mladším dievčatám a zvládne dobehnúť toľké kilometre, o akých by sa jej nikdy predtým ani nesnívalo. Skvelé, však?

Ako učiteľka telesnej výchovy a mamička 2 šikovných dcér má k deťom naozaj blízko a rada by pomohla viesť k aktívnemu životu aj deti našich klientov. Výraz „lenivý deň“ sa u nej v slovníku nenachádza, veď samotný pohyb je relax!


Dohodni si termín na tel. č.: +421 908 453 647

Aktivity