Tomáš

Kvalifikácia:
 • Tréner 5. kvalifikačného stupňa - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Trénerstvo so špecializáciou šport pre všetkých - Fitness a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Inštruktor lyžovania III. triedy Univerzita Komenského, Bratislava
 • Tréner III. triedy - plávanie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích a Český svaz plaveckých sportů
 • OWD - absolvent potápačského kurzu Open water diver - Scuba Diving International, Šaľa
 • Vodný záchranár - Bronz, Univerzita Komenského, Bratislava
 • IES Certifikát
 • 3 kyu (modrý opasok) Iga Ryu Karate Club, Bratislava

Keď máte zdravie, krása a šťastie sa dostavia.

Pohyb je základným prejavom živého organizmu a správny pohyb je kľúčom k udržaniu zdravého a funkčného tela. A práve preto venuje Tomáš na svojich tréningoch osobitú pozornosť správnosti pohybu a vykonávania jednotlivých cvikov.

Tomáš má skúsenosti s trénovaním ľudí najrôznejších skupín. Medzi jeho klientov patrili bežní jednotlivci, profesionálni športovci, ale aj ľudia s rôznymi zdravotnými obmedzeniami. Jeho prístup k tréningu je založený na hodnotách ako sebapoznanie, všestrannosť, odbornosť, vôľa a zábava pretože verí, že práve tieto hodnoty sú kľúčovým faktorom k dosiahnutiu optimálnej kondície a skutočnej radosti z pohybu.

Tomášove tréningy sú nielen efektívne, ale aj pestré, s dôrazom na individuálny prístup ku každému klientovi. Ak patríte medzi začiatočníkov, nezúfajte! Tomáš vám vďaka cvičeniam prispôsobených na mieru a motivujúcemu prístupu veľmi rád pomôže dosiahnuť optimálne výsledky. 😊

Skúsenosti:

Organizátor a účastník:

 • Orbikings Challenge, FTS Challenge, Sausage of lovers Challenge, Hodinovka - štafetový beh s rozloženou hmotnosťou, WOD 1.000 air squats, WOD 1.000 Burpees
 • Účastník amatérskych súťaží: Spartan Race (sprint, super, beast), RR CrossFit Power Challenge, Fit Monster, Od Tatier k Dunaju a iné.
 • Zakladateľ "OrbiKings Functional Body" - kodično-silový charakter skupinového tréningu zameraný na všestranný pohybový rozvoj zábavno-súťažnou formou v interiéri aj exteriéri.
 • inštruktor a fitness tréner od r. 2009 (Golem Avion BA, Fortius BA, Espria NR, Atlanta SA, Arkadia GA, SkyFit GA, Icon Speedfitness GA)

 


Dohodni si termín na tel. č.: +421 915 066 854

Aktivity