Gabo

Gabo I Tréner
Kvalifikácia:
  • Tréner 4. kvalifikačného stupňa, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
  • Škola drepu a vzpierania, Gabriel Buzgo FTVŠ UK Bratislava
  • 1,5 roka osobný tréner, FitCamp Bratislava
  • 2 roky učiteľ telesnej výchovy, Békešská Čaba, Maďarsko
  • 5 rokov tréner všeobecnej pohybovej prípravy detí

„Čím je telo silnejšie, tým viac poslúcha. Čím je slabšie, tým viac rozkazuje.”

Gabrielova mama tvrdí, že ako dieťa sa najprv naučil behať, až potom chodiť. Čo je na tom pravdy nevieme, no jedno vieme určite. Na halových majstrovstvách v sedemboji získal ako študent krásne 2. miesto a aj napriek blbému životnému obdobiu sa naučil nevzdávať sa a makať na sebe, nech sa deje čokoľvek.

Jeho hlavným cieľom v Rebelii je ukázať ti možnosti a schopnosti tvojho tela. Cvičenie totiž prináša najmä príjemné pocity a tie chce predsa zažiť každý! Svojím tréningom by chcel splniť základnú podmienku šťastného a spokojného života klientov, a tou je čo najlepšia fyzická kondícia tela. Jednoducho, nech sa cítiš v pohode.


Dohodni si termín na tel. č.: +421 908 233 538

Aktivity