Funkčná individuálka s Gabom

Svoje osobné tréningy sa snažím vždy maximálne prispôsobiť fyzickej kondícii klienta. Mojim prvoradým záujmom je vysvetliť klientom dôležitosť jednotlivých cvičení tak, aby im tréning dával zmysel a pochopili do hĺbky jeho účel. Mojim cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému pohybu a ukázať im, že cvičenie nemusí byť len nepríjemná povinnosť, ale tiež aktivita, ktorá im prináša radosť a lepší pocit. Dôraz kladiem nielen na správnosť prevedenia jednotlivých cvikov, ale aj na individuálny prístup. S každým klientom si vždy v úvode upresním jeho tréningové ciele, na základe čoho následne vypracujem tréningový plán.

Kto to v Rebelii trénuje?

Mohlo by sa ti páčiť