Adi

Adi I Tréner
Kvalifikácia:
 • Tréner 4. kvalifikačného stupňa, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Trénerstvo a učitelstvo telesnej výchovy so špecializáciou kondičný tréner vo vrcholom športe
 • Mäkké a myofasciálne techniky, Zamas masérska škola, Vrútky
 • Wellnes pracovník, Zamas masérska škola, Vrútky
 • Movement and Mobility 102 Coach's course TRS - The Ready State by Dr. Kelly Starrett, Califonia, USA
 • EXOS - Performance Specialist Certification, EXOS education
 • Crossfit gymnastics course, CrossFit training, Dubai, UAE
 • Crossfit weightlifting course, CrossFit training, Dubai, UAE
 • Crossfit Level 2 trainer, CrossFit training, Dubai, UAE
 • Modern sports training techniques, Green Light Training and management consultant
 • Chasing the Blue belt - Basic review for white Belts with Master Sylvio Behring (BJJ)
 • 8 rokov kondičný tréner, Abu Dhabi, UAE

"Use it, or loose it."

Týmto heslom sa riadi Adam, ktorého predstava o zdravom životnom štýle zahŕňa komplexný súlad množstva prvkov. Od stravy, pohybu, až po pochopenie samého seba ako na fyzickej, tak i na duchovnej úrovni. Ako sám vraví, aktívny spôsobom života a pohyb samotný mu prináša radosť a umocňuje pozitívny vzťah nielen k sebe samému, ale aj k okoliu.

Adam má bohaté trénerské skúsenosti a vedomosti v tejto oblasti si rozšíril aj počas štúdia na FTVŠ UK v Bratislave. Po ôsmych rokoch trénerského pôsobenia v zahraničí sa vracia späť, aby sa o ne podelil aj s vami.

Svojich klientov by rád viedol k pochopeniu, že pohyb je základom života a naučil ich správnym pohybovým návykom, z ktorých budú profitovať aj mimo tréningového procesu.


Dohodni si termín na tel. č.: +421 918 030 506

Aktivity